Arvostelu ja kokeet

Kurssit suoritetaan ratkomalla tehtäviä ja osallistumalla lopuksi kokeeseen.

Ohjelmoinnin perusteet koepäivät 2024

 • Lauantai 20.07.2024
 • Lauantai 07.09.2024
 • Lauantai 19.10.2024
 • Lauantai 23.11.2024

Ohjelmoinnin jatkokurssi koepäivät 2024

 • Lauantai 17.08.2024
 • Lauantai 26.10.2024
 • Lauantai 14.12.2024

Tenttiin osallistuminen

Voit osallistua mihin tahansa kokeeseen, kun olet saanut minimimäärän tehtäviä tehtyä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinulla tulee olla 25 % kaikista kokeeseen kuuluvien yksittäisten tehtäväkierrosten pisteistä valmiina koepäivän aamuna klo 08.00. Jos teet jatkokurssin tenttiä, kierros 14 pitää olla kokonaan suoritettuna. Jos pisteitä puuttuu, tenttisuoritustasi ei arvioida.

Pisteitä tarkastellaan erikseen peruskurssin (osat 1-7) ja jatkokurssin (osat 8-14) osalta.

Kurssilla saa osallistua halutessaan useampaan kokeeseen. Opintorekisteriin jää paras suoritus.

Tentin järjestelyistä

 • Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
 • Tentin voi suorittaa koepäivänä klo 10:00-22:00 välisenä aikana.
 • Tentti päättyy viimeistään klo 22:00. Jos haluat käyttää tenttiin maksimiajan, aloita se viimeistään klo 18:00.
 • Aikaa tentin tekemiseen on neljä tuntia. Jos sinulla on erikseen annettu tenttiin lisäaikaa, aikaa on viisi tuntia.
 • Tehtävät palautetaan samalla tavalla kuin kurssitehtävät.

Tarkemmat ohjeet julkaistaan näillä sivuilla ennen koepäivää.

1 + 1 pisteen lisäosiot

Jos olet aikaisemmin suorittanut kurssin Java-versiot hyväksytysti, voit suorittaa 1 + 1 opintopisteen lisäosat. Lisäosien suorittaminen edellyttää kurssin hyväksyttyä suoritusta (tehtäväpisteet ja tentti), mutta arviointi tehdään asteikolla hyväksytty / hylätty. Lisäosan voit suorittaa osallistumalla normaalisti kokeeseen ja täyttämällä kokeen alussa olevan lomakkeen. Lisäsosan rekisteröimiseksi vaaditaan Helsingin yliopiston tai avoimen yliopiston opiskelijanumero. Jos et tiedä opiskelijanumeroasi, voit tiedustella sitä avoimesta yliopistosta. Tee tämä hyvissä ajoin ennen koepäivää.

Kurssin pisteytys

Jokaisen osan kaikista tehtävistä saa tehtäväpisteitä. Löydät osan kaikki tehtävät valitsemalla kyseisen osan yleisnäkymästä "Lista osan tehtävistä". Näet tehtäväpisteesi kurssimateriaalin oikeassa alakulmassa olevasta pistevisualisaatiosta kohdan "Tehtäväpisteet yhteensä" kohdalta.

Kurssin arvostelu

Arvosteluasteikko

Kurssi arvostellaan seuraavalla asteikolla:

Kokonaispisteet Arvosana
90 % tai yli 5 (erinomainen)
80 % tai yli, alle 90 % 4 (kiitettävä)
70 % tai yli, alle 80 % 3 (hyvä)
60 % tai yli, alle 70 % 2 (tyydyttävä)
50 % tai yli, alle 60 % 1 (välttävä)
alle 50 % hylätty

Arvostelu perustuu sekä tehtyihin tehtäviin (50 % kokonaispisteistä) että kokeeseen (50 % kokonaispisteistä). Tämä tarkoittaa, että arvosteluasteikon kokonaispisteet saadaan laskemalla tämän sivun pistevisualisaation (sininen pallo oikeassa alakulmassa) kurssipisteet ja saamasi koepisteet yhteen.

Kurssin läpipääsyyn vaaditaan vähintään 25% jokaisen osan ohjelmointitehtävien pisteistä.

Koeleikkuri

Kokeesta tulee saada vähintään puolet pisteistä kurssin läpäisemiseksi.